STAP 1 VAN 3: Identificatie

Beste ouders

Met dit formulier kan u uw kind(eren) inschrijven voor vakanties en schoolvrije dagen in Kinderclub Domino.

 In deze eerste stap vragen we u het kindnummer op te geven voor het kind dat u wil inschrijven, samen met uw e-mailadres.

Het kindnummer is terug te vinden op de detailfactuur die u van ons krijgt. Dit nummer bestaat uit 7 cijfers en staat tussen haakjes naast de naam van je kind.

 Gebruik steeds hetzelfde e-mailadres om dubbele boekingen te vermijden.  

Let erop dat u de 3 stappen doorloopt voor elk van uw kinderen, en voor elke opvangperiode.

Voorwaarden annulering

Uw kind is gewettigd afwezig indien je bij ziekte ( van het kind zelf of van de ouder) een attest van de arts kan voorleggen of van de werkgever. Annuleren gebeurt steeds schriftelijk( ten laatste de dag van de afwezigheid) per mail naar team.domino [at] waarschoot.be

Voor iedere schoolvakantie kan je 1 maal annuleren, voor de zomervakantie 3 maal tot op de dag zelf zonder kosten. Indien jouw kind gereserveerd staat en je hebt niet geannuleerd, wordt de dagprijs aangerekend.